Friday, 1 November 2013

NOTA SJH3103 : KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH RENDAH

BAB SATU:
PENGENALAN KEPADA KURIKULUM SEJARAH





BAB DUA:
MATA PELAJARAN SEJARAH DI SEKOLAH RENDAH





BAB TIGA:
SUKATAN DAN HURAIAN SUKATAN SEJARAH

* Untuk bab ini, sebaiknya rujuk Draf Dokumen Standard Kurikulum (DSK) Sejarah Tahun Empat



BAB EMPAT:
CIRI-CIRI GURU SEJARAH YANG EFEKTIF

* Untuk bab ini, sebaiknya rujuk Falsafah Guru Kebangsaan dan Buku EDU3101



BAB LIMA:
PENERAPAN NILAI DAN UNSUR PATRIOTISME DALAM SEJARAH






BAB ENAM:
PENGURUSAN PANITIA SEJARAH SEKOLAH RENDAH

Thursday, 9 May 2013

NOTA SJH3102 : PENSEJARAHAN MALAYSIA

Salam. Ini sedikit sebanyak nota rujukan untuk pelajar PISMP Pendidikan Sejarah Semester 1 (program ijazah). 

Boleh dikatakan nota ini sudah lengkap 100% berdasarkan proforma IPGM
Untuk kursus SJH3102:




BAHAGIAN SATU:
PENGENALAN PENSEJARAHAN MALAYSIA



BAHAGIAN DUA:
PENSEJARAHAN MALAYSIA ABAD KE-14 HINGGA KE 18:
KAJIAN KE ATAS BEBERAPA KARYA AGUNG/UTAMA





BAHAGIAN TIGA:
WACANA KARYA-KARYA AGUNG UTAMA



BAHAGIAN EMPAT:
PENSEJARAHAN BERBENTUK UNDANG-UNDANG




BAHAGIAN LIMA:
PENSEJARAHAN MALAYSIA DARIPADA
PERSPEKTIF PENULISAN KOLONIAL



BAHAGIAN ENAM:
PERSOALAN 'SENTRIK-MALAYSIA' DAN
'SENTRIK-EROPAH' DALAM PENSEJARAHAN MALAYSIA



Friday, 2 November 2012

Nota SJH1107 - Sejarah Malaysia Moden




BAB SATU: Kesan Pendudukan Jepun terhadap Sosiopolitik Tempatan




BAB DUA: Kesedaran Untuk Merdeka



BAB TIGA: Tindakan British Selepas Perang dan Reaksi Rakyat Tempatan




BAB EMPAT: Perjuangan Mencapai Kemerdekaan





BAB ENAM: Perletakan Asas Pembinaan Negara

BAB TUJUH: Ke Arah Berkerajaan Sendiri


BAB LAPAN: Pembentukan Malaysia dan Cabaran Sebuah Kerajaan Merdeka

Sunday, 28 October 2012

Nota SJH1105 - Ketamadunan Manusia




BAB SATU : PEMBINAAN TAMADUN MANUSIA


BAB DUA : SISTEM PEMERINTAHAN



BAB TIGA : PEPERANGAN DAN SISTEM PERTAHANAN


BAB EMPAT : SISTEM EKONOMI



BAB LIMA : SISTEM PENDIDIKAN



BAB ENAM : PENJELAJAHAN DAN PENEROKAAN



BAB TUJUH : SENI DAN BUDAYA

Sunday, 20 May 2012

SJH1106: Pendudukan Jepun di Asia Tenggara



Sila klik link di bawah:



Pendudukan Jepun di Asia Tenggara:
Faktor-faktor Pendudukan Jepun
Reaksi Rakyat Tempatan Terhadap Pendudukan Jepun